Bezpečnostné dvere

Pri výbere bezpečnostných dverí je nutné zvážiť rôzne skutočnosti. Bezpečnostné dvere sa zaraďujú do bezpečnostných tried, uvedených v certifikáte podľa európskych noriem ENV 1627, stupeň utajenia – NBÚ, požiarna odolnosť a licencia technickej služby. Certifikát ktorému nerozumiete, neakceptujte. Môže sa vzťahovať na nepodstatné vlastnosti dverí!

Preto si nechajte predložiť certifikáty odolnosti proti vlámaniu ENV 1627, NBÚ, licenciu technickej služby, ktorá oprávňuje predajcu ku montáži a zvážte či je zabezpečený havarijný servis a zaliatie zárubne do betónu (nie do PUR peny).

Hlavné kritéria pri výbere:

 • Bezpečnostná cetifikácia dverí podľa Euronormy ENV 1627
 • Certifikát Národného Bezpečnostného Úradu – NBÚ
 • Požiarna certifikácia dverí podľa STN EN 13501 – EI30-C3, EW30-C3, D3
 • Certifikát zhody o stavebných výrobkoch
 • Licencia technickej služby za účelom montáže bezpečnostných dverí s viacbodovým mechanizmom
 • Protihluková odolnosť – zvuková nepriezvučnosť aspoň 38dB
 • Záruka na uzamykací mechanizmus aspoň 7 rokov
 • Hmotnosť dverí v rozmedzí od 45 do 85kg
 • poskytovanie NONSTOP servisu
 • Bezpečnostná zárubeň vlastnej výroby – naváraná na istiace body /kotvy/ a zabetónovaná
 • Možnosť výberu atypických rozmerov dverí a zarubní, možnosť skracovania dverí
 • Stavebné úpravy – nadsvetlík a prisvetlík
 • Stabilita a Dlhoročné skúsenosti s výrobou a montážou bezpečnostných dverí
 • Možnosť výberu dverí do interiéru a exteriéru.

Proces výroby bezpečnostných dverí Profil

Modely bezpečnostných dverí:

BCD 1 OV – odľahčená verzia

Počet istiacich bodov: 5
Do pôvodnej zárubne: Áno
Trieda bezpečnosti: 1
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: 0
Zadlabávací zámok: K 113, K 114

 • Dvere celokovové, použité materiály sú tenšie,  konštrukcia  jednoduchšia.
 • Na požiadanie v protipožiarnej verzii

BCD 2/3 OV – odľahčená verzia

Počet istiacich bodov: 5
Do pôvodnej zárubne: Áno
Trieda bezpečnosti: 1
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: 0
Zadlabávací zámok: K 113, K 114

 • Dvere celokovové, so zvýšeným počtom istiacich bodov v zámkovej časti.
 • Použité materiály sú tenšie, konštrukcia  jednoduchšia
 • Na požiadanie v protipožiarnej verzii

BCD 2/4

Počet istiacich bodov: 10
Do pôvodnej zárubne: Áno
Trieda bezpečnosti: 2
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: D
Zadlabávací zámok: K 113, K 114

 • Bezpečnostné celokovové dvere zvýšeným počtom istiacich bodov v zámkovej časti.
 • Vhodné do bytových aj nebytových priestorov.
 • Na požiadanie v protipožiarnej verzii.

BCD 2/5

Počet istiacich bodov: 10
Do pôvodnej zárubne: Áno
Trieda bezpečnosti: 3
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: T
Zadlabávací zámok: K 113, K 114

 • Bezpečnostné celokovové dvere, spĺňajúce III. bezpečnostnú triedu. Istiace body sa rovnomerne vysúvajú po celom obvode dverí.
 • Použitie – bytové aj nebytové priestory v kombinácii s novou zárubňou chránia vaše hodnoty, odporúčame.
 • Dvere odolávajú veľkému namáhaniu a sú vhodné k ochrane veľkých hodnôt.

BCD 2/9

Počet istiacich bodov: 14
Do pôvodnej zárubne: Áno
Trieda bezpečnosti: 3
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: T (Tajné, 3. trieda)
Zadlabávací zámok: K 113, K 114

 • Dvere so zvýšeným počtom bodov po celom obvode a ďalšie doplňujúce bezpečnostné prvky spĺňajúce III. bezpečnostnú triedu.
 • Dvere odolávajú veľkému namáhaniu, sú vhodné k ochrane veľkých hodnôt.

BCD 2/9/4 TR

Počet istiacich bodov: 15
Do pôvodnej zárubne: Nie
Trieda bezpečnosti: 4
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: PT (Prísne tajné, 4. trieda)
Zadlabávací zámok: K 114

 • Dvere trezorového typu, tvorené spevnenou, zváranou mnoho-vrstvovou konštrukciou z viacerých druhov materiálu, doplnená kalenými platňami, zväčšená hrúbka dverí.
 • Vhodné na ochranu napríklad bánk, pôšt, počítačových učební a podobne.
 • Je ich potrebné kombinovať s bezpečnostnými prvkami (vložkou a kovaním) tej najvyššej bezpečnostnej úrovne. Dodávajú sa výlučne spolu s bezpečnostnou zárubňou.

Dvojkrídlové: BCD 2/4, 2/5, 2/9

Počet istiacich bodov: 15
Do pôvodnej zárubne: Nie
Trieda bezpečnosti: 3
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: T (Tajné, 3. trieda)
Zadlabávací zámok: K 114

 • Dostupné varianty vyhotovenia: BCD 2/4, 2/5, 2/9