Liate podlahy – dekoratívne a dizajnové podlahy vo farbách metalýzy

REFLECTOR™Enhancer floor je americký systém pre vytváranie dizajnových liatych podláh, ktorého základom sú živice  v metalizovaných farbách. Je vyvinutý pre použitie v obytných a komerčných priestoroch.

Liate podlahy z metalických živíc sú vnímané ako nová exkluzívna generácia podláh, pre ktoré je príznačný takmer dokonale rovný povrch s vysokou mierou odolnosti a dych vyrážajúcimi farebnými efektami. Celosvetovým trendom je realizácia takýchto podláh na plochách ako sú bytové  priestory, apartmány, reštaurácie, butiky, kancelárie, diskotéky a podobne. Jedinečnosť technológie metalických liatych podláh spočíva vo vzájomnom prelínaní sa viacerých farebných odtieňov, pričom sa dosahujú jedinečné vzory a obrazce, ktoré nie je možné docieliť žiadnou inou technológiou.

Ukážky liatých podláh